Račianska 109/C
831 02  Bratislava

Tel.: 02 - 4445 7010
Mobil: 0905 - 247 099
E-mail:
firma@pbt.sk


Portfolio činnosti 
Naše projekty 
Referencie
 

Kontakt 

E-mail 


PBT s.r.o.
Račianska 109/C
831 02 Bratislava

Predaj RD Lamač
Viac tu.

Portfolio činnosti

Projekcia
urbanistická činnosť
štúdie, EIA, vizualizácie
projekty pre SP
realizačné projekty

Stavebná činnosť, statika stavieb a statické výpočty
novostavby
rekonštrukcie
stavby na bývanie, priemyselné stavby, rozvody médií, cesty, športové zariadenia, nadstavby, celkové rekonštrukcie

Inžiniering
zmeny ÚP
obstarávateľské činnosti pre spracovanie UPD
posudzovanie vplyvu investícii na ŽP
spracovanie investičných zámerov
stavebné povolenia
pasporty nehnuteľností
dozorovanie stavieb
management výstavby (zastupovanie investora počas výstavby)
posudzovanie technického stavu

Nehnuteľnosti
kúpa, predaj, sprostredkovanie
rekonštrukcie
správa
oceňovanie
daňové poradenstvo
právny servis
geodetický servis
podklady pre vybavovanie úverov
 


Copyright © 2006 - 2100 - PBT s.r.o., Račianska 109/C, 83102 Bratislava